งานซ่อมคอสะพานชำรุด เส้นบ้านนาหลวง-โคกป่งเปื่อย

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายบ้านนาหลวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคําสร้อย – บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

งานคอสะพานขาด ปลัดได้สั่งการให้กองช่างลงแผ่นพื้นกันดินทรุด 20 แผ่น ไวน์เมช ๑ ม้วน คอนกรีต 2 คิว พร้อมลงหินลูกรังบริเวณที่ทรุดอัดแน่น / พรุ่งนี้ สามารถลงหินคลุกอัดแน่นเพื่อให้รถสัญจรได้ตามปกติ

 

admin

Share: