ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายบ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายบ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

admin

Share: