ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

Share:

Author: admin