นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่​ 19​ ​กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​09.00 น.​ พ.ต.ท.​ ดร.​ จิตต์​ ศรีโยหะ​ มุกดาธนพงศ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
Share: