ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๒ (มุกดาหาร – กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2-6-23 (2)
admin

Share: