ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟิลต์คอนกรีตสายทาง บ้านคำผักหนอก – บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก – บ้านสงเป๊อย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2-6-23 (1)
Share: