ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๒ (มุกดาหาร – กาพสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19-4-66 โครงที่ 1
admin

Share: