พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี

admin

Share: