พิธีเปิดและรับชมนิทรรศการโครงการเปิดโลกสร้างงานสร้างอาชีพการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร Open house จากธัญญะสู่มุกดาหาร

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารรวมใจ บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจาก รพ.สต. และ สอน. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดและรับชมนิทรรศการโครงการเปิดโลกสร้างงานสร้างอาชีพการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร Open house จากธัญญะสู่มุกดาหาร โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

admin

Share: