พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์เป็ดไข่ จากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์เป็ดไข่ จากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนอธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดย พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายสุรพร ผิวงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในการนี้ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเป็ดไข่ ให้แก่ ชาวบ้าน ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 172 ครัวเรือน

 

admin

Share: