ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน 2
Admin Mukdahan

Share: