การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยนายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

admin

Share: