ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเถร ในการสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดเปิด ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหา

 

admin

Share: