ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

2023-01-19_09-09-36_winscan_to_pdf
Share: