ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพื้ ตำบลบ้านเป้า อำภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน บ.บ้านคำพี้
Share: