เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ตั้งแต่ถนนสายบ้านน้ำเที่ยง ถึง บ้านดอนป่าแคน ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 

Share: