ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ ๖ ตำบล คำชะอี อำเภอคำชะอี – บ้านหนองสูง หมู่ ๑,๒ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ
Share: