ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่: 83 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

E-mail: muk_51001@saraban.mail.go.th

โทรศัพท์: 042-611423
fax : 042-611653

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร

เบอร์โทร ผอ.กองและหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: admin