ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพิธี Green For Mom ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเปิดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนมุกดาหาร วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยมีนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร และนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งนายวรายุทธ สงวนพวก และนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษามหาราชินี ณ ราลหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ และนางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายวรายุทธ. สงวนพวก พวกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการ อบจ มห ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมีนายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร และนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธี ณ วัดป่าวิเวก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง จ.หนองคาย วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านศูนย์ใหม ม.3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมเยาวชนสหวิทยาเขต คำชะอี-หนองสูง ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสเฉลิมราชย์ 70 ปี ณ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการ นายก อบจ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณหนองบัวฮ้าง บ.กุดโง้งน้อย ม 4 ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความพร้อมประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์มุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี59 รุ่นที่ 4 โดนมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิด ณ กองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมเยาวชนสหวิทยาเขตแก้วกินรี แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสเฉลิมราชย์ 70 ปี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาแรงงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด สาธิตการทำนาแบบโยนกล้า ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วันที่ 18 กรกฏาคม 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบล หนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มห. เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมเยาวชนสหวิทยาเขต มุก นิคม ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสเฉลิมราชย์ 70 ปี ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดย มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 โรง คือ ร.ร.อุดม โขคชัย ร่มเกล้า และ ร.ร.แวงใหญ่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มห. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทักษะกลไก และเต้นแอร์โรบิคส์เครือข่ายส่วเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 10 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกาหาร อ เมือง จ มุกดาหาร วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร. เป็นประธานเปิดโครงการการทำนาโยน ณ แปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า บ้านดอนตาล ม.2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร S__3335736 S__3335738 13738099_325824437749558_5325891621108177948_o วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดงานประชารัฐ สุขใจ shop ณ สถานบริการนำ้มัน ปตท. มิตรภาพ. ลานทอง อ เมือง จ มุกดาหาร วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร. เป็นประธานเปิดโครงการการทำนาโยน ณ แปลงสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า บ้านท่าใคร้นาแล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 นายชาญวิทย์ วายางกูร. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพือรับฟังและแก้ไขปัญหาถนนสายเหล่ากลาง. นากอก ต กกแดง อ นิคมคำสร้อย จ มุกดาการ โดยมีมีนายชื่น. อุคำ นานเริ่ม คำนนท์ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง สองหมู่บ้านและประชาชนจำนวน 10 คน เข้ารับฟัง ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนำโดย นายสุพจน์ สุ ริยพงษ์ รองนายก อบจ .มห.และ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบ วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า(การทำนาโยน) โดยมีนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า(การทำนาโยน) โดยมีนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวเปิดรายงาน ณ หอประชุมสำนักเกษตรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า (นาโยน) โดยมีนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า (การทำนาโยน) โดยมีนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่้ 28 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสานตระกร้าที่ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลรายการฟุตซอลต้านยาเสพติด " มุกดาหารฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1 " และได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ท่านรองสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มห กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี(พล.ตรีกฤษุ. ผิวเงิน ผบ.พล.ร3) ในพิธีเปิดฝายชะลอนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาภัย บ้านนาหลัก หมู่ที่ 4 ต พังแดง อ ดงหลวง จ มุกดาหาร วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ท่านรองสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มห เข้าร่วมประชุมโครงการจังหวัดเคลือนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ่มให้ประชาชน. ณ. โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ อ นิคมคำสร้อย จ มุกดาหาร วันที่ 15 มิภุนายน 2559 วันที่ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ โดยมีนายอานุภาพ พลยะเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาให้เกียรติมากล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางมลัยรัก ทองผา. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานหวายเทียมบุผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเอี่ยน ตำบลน้ำเที่ยง อ.คำชะอี นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง วันที่ 10 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนท้องถิ่น โดยมีนางบัวพันธิ์ กอดแก้ว รองปลัด อบจ.มห เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้จัดโครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนางบัวพันธ์ กอดแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดพิธีเปิดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะรอความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียติพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 7.00 น นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ท่านรองสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายก อบจ.มห.พร้อมด้วยท่าน สจ.สุธี บัวสด สจ.ประหยัด อรบุตร สจ.จอมสี ศิริกาล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบจ.ยุคใหม่ โปร่งใส ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2559 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม นที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นาย วรายุทธ. สงวนพวก เลขา. นายก. อบจ. มห. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม. โครงการปลูกไม้พยูง. เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณที่ทำการอุทยานภูผาเทิบ มุกดาหาร วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขา นายก อบจ มห ได้เข่าร่วมพิธีปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่5 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานปิด ณ กองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 8 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนาง บัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัด อบจ.มห เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นที่ 7 มิถุนายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยท่านวรวิทย์ ท่านเอกอมร ท่าน สจ.เขตดอนตาลทุกท่าน และราชการ อบจ ร่วมเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.มห วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 19.30 น. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ท่านยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ มหาสารคาม และประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งชาติ ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภพ. วิเศษบำรุงเจริญ. เลขานุการนายก. อบจ มห. ได้ตรวจเยี่ยมผู้บำบัดในกิจกรรมค่ายวิวัฒพลเมืองปกครอง และได้มอบลูกฟุตซอลให้แกผู้บำบัด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ลดขั้นตอนในการทำงาน ให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/โรงแรม ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในหน้าที่ของการเสียภาษี มีความเต็มใจและมีความภาคภูมิในการชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยออกบริการ ณ สถานประกอบการค้าน้ำมัน/ผู้ประกอบการโรงแรม ทุกอำเภอ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายธนภพ. วิเศษบำรุงเจริญ. เลขานุการนายก. อบจ มห. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง. จังหวัดมุกดาหาร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารครั้งที่. 1. โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ พ.ต.อ. ฐากูรสมบัติ สวงโท ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 พ.ค. 59 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมี นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่านธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขา นายก อบจ มห ร่วมเปิดพิธีหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธี ณ บ้านนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นที่ 13 พฤษภาคม 2559 ท่านธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขา นายก อบจ มห ได้ร่วมกิจกรรม To. Be. Number. One. ในการติดตาม และประเมินผลงานจังหวัดในพื้นที่ของคณะกรรมการระดับประเทศ โดย ดร. ธวัชชัย ธรรมรักษ์ . รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ หอแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัยประจำปี 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก อบจ.มห ได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดค่ายพัฒนาแกนนำชมรม To Be NumBer One จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกล่าวปิดค่าย ณ หอประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยนาย ดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.มห เขต 1 หนองสูง ตำบลบ้านเป้า ผู้ใหญ่บ้านร่วมเปิดงานบุญทึ่วัดป่าสุวรรณาราม บ้านเป้า อ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27 เมษายน 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห ร่วมเปิดค่ายวิฒน์ผลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร ณ. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4 วันที่ 14 เมษายน นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามจุดที่ อบจ.มุกดาหาร ตั้งจุดบริการที่ทางขึ้นภูมโนรมย์และบริเวรลานจอดรถภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.ร่วมเปิดงานลำวงย้อนยุคเนื่องในงานบุญประเพณีบ้านวังไฮ. ต.หนองสูง. อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 เมษายน 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดา่หาร เป็นประธานเปิดรำวงการกุศลที่วัดโพธิศรีแก้ว บ้านนาโส จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร เป็นประธานเปิดงานบวชชีพราหมณ์ ณ วัดเกษมสุข บ้านโคกพัฒนา ต นาสะเม็ง อ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 13 เมษายน 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแห่นางสังขานประจำปี 2559 โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณเรือนรับแขกหมายเลข 2 ที่ เมืองไกรสรพมวิหาร แขวงสะหวันเขต
วันที่ 13 เมษายน 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เวลา 9.00 น. เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุที่บ้านโคกหินกอก จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.มห ร่วมเปิดงานลำวงย้อนยุคเนื่องในงานบุญประเพณีบ้านแวง ต.หนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.มหและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สรงน้ำพระ พร้อมด้วยนายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจัวหวัดมุกดาหารขอพรจากท่านนายกและประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 11 เมษายน 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห ร่วมปิดค่ายวิฒน์ผลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร ณ. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึงองค์กษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมงาน Tour of Thailand 2016 การแข่งขันจักยานทางไกลนาๆชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 1 เมษายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ป็นประธานเปิดงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ที่วัดป่าวิเวก อ หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ข้าราชการ พนังงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันทำความสะอาดตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด้จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฏาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 มีนาคม 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก. อบจ มห ร่วมเปิดค่ายวิฒน์ผลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร ณ. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายดุสิต กลางประพันธ์ สจ.เขต อ.หนองสูง ร่วมงานวัน อสม.อ.หนองสูงที่โรงเรียนชุมชนหนองสูง จ.มุกดาหาร วันที่ 29 มีนาคม 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางสาวปัทมา จันทพันธ์ และนางวิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภา อบจ.มห เขต อ.หว้านใหญ่ เป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาตร์ที่โรงเรียนบ้านบาก ตำบลดอลตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระการประชุมคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นและบรรยายการบริหารจัดการองค์กร การเตรียมความพร้อมสู่ AEC และการส่งเสริมการท่องเทียว ณ โรงแรมพลอยพาเลส มุกดาหาร วันที่ 23 มีนาคม 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและทบทวนเปลี่ยนแปลงยุทธศาสาตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป้นประธานเปิดงาน ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการกรมราชทัณฑ์และชี้แนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข็งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนอง ต บ้านโคก อ เมือง จ มุกดาหาร วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จะระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องแก้วมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวัน. อสม. อ.ดงหลวง ที่ รพ.สต.ชะโนดน้อย ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสร้างกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียนและนำเทคใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาในจังหวัดในเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 41 โรงเรียน ณ ห้องพลอยบอลลูน โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน อสม สัมพันธ์ ดงมอน - กกตูม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร ราษฏอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โครงการ9ขุดเขา 9แหล่งน้ำ มุกดาหารรักษ์ผืนป่า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกอบจ มห ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภาสถาบัญการอาชีวศึกษา ครั้งที่2 ณ โรงเเรมมุกดาหารวิลเลจ. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภพ. วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร เป็นตัวแทนท่านมลัยรัก ทองผา. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ที่กองร้อย อส.จ.ที่ 1 มุกดาหาร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ และนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม บุญข้างจี่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเปิดค่ายวิวัฒน์ผลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 1 โดยมีท่านปลัดจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดพิธ๊ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานกีฬาจตุรมิตร ที่ ร.ร.หนองแวงวิทยาคม ตำบล หนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกโดยมีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในการเปืดพิธี ที่นิคมเกษตรกรรมทการผ่านศึกนครพนม ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดน. บ. ศรีถาวรพนา ต กกตูม. อ ดงหลวง จ มุกดาหาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) โครงการ 9 ขุนเขา 9 แหล่งน้ำ มุกดาหารรักษ์ผืนป่า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึกทึ่สำนักงานทหารผ่านศึก. อ. หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหา่ร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรืกษาอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 60 ปี อบจ.กับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตท้องถิ่นไทย มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 , นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 60 ปี อบจ. กับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตท้องถิ่นไทย ณ โรงแรงมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 700 คน นางมลัยรัก ทองผา กล่าวว่า ในการจัดอบรมสัมมนา 60 ปี อบจ.กับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตท้องถิ่นไทยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมแนวความคิด แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค นำไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันไปสู่ระดับประเทศ และเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ กำหนดอบรมสัมมนา จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-30 มกราคม 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ประธานสภา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง นางมลัยรัก ทองผา กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบถึงรากเหง้าและปรัชญาการก่อตั้งองค์การบริหารส่วน จังหวัด วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อระดมแนวความคิด ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่การนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับภาคและระดับประเทศ และการเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหา่ร เข้าร่วมพิธีฉลองสมโภชศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีแก้ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 21 มกราคม 2559 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วย นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 21 มกราคม 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานกิจกรรทอบรมหลัดกสูตรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ที่วัดบ้านตูมหวาน อ คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารรุ่นที่ 3 โดย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิด วันที่ 20 มกราคม 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ ประทุมละ ประธาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแถลงเรื่องสรุปยอดเงินโอนลด - โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 18 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น.นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย สจ.ดุสิต กลางประพันธ์ ่ร่วมงานรำลึกครบรอบวันละสังขารหลวงปู่หล้า ปีที่ 20 วันคำ้คูณผู้ไท ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า ผ้าทอมือเมืองหลวงสูง ณ. วัดบรีพตคีรี(ภูจ้อก้อ) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ที่โรงเรียนบ้านนาแพงโคกนำ้สร้าง อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหา่ร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 17 มกราคม 2559 นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 มกราคม 2559 นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นสักขีพยานในการออกฉลากกาชาด วันที่ 16 มกราคม 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยของชมรมมวยจังหวัดมุกดาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์จงวุฒิเวชย์(โรงยีม) สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหา วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันครูกศน. ครูของปวงชน ที่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมุกดาหาร วันที่ 15 มกราคม 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการได้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่นาวากาชาด นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการกองช่างมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนจากไฟไหม้บ้าน นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ตำบลนาสะเม็ง ที่โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา ต นาสะเม็ง อ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คณะครูโรงเรียนมุกดาลัยเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 มกราคม 2559 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบรางวับธิดากาชาดรองชนะเลิศลำดับสอง นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเดินแบบการกุศล เพื่อสมทบทุนเข้าสู่กาชาดมุกดาหาร โดยมีคณะผูบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วย อบจ.มุกดาหาร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำนิทรรศการความรู้ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ หน้าหอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญรู้ บุตรดีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย การแสดงความสามารถ การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน นิทรรศการความรู้ การเล่นเกมส์ ชิงรางวัล และมีของขวัญ ไว้แจกเด็กมากมาย นายบุญรู้ บุตรดีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ถือเป็นวันครอบครัวที่พ่อแม่ได้ใช้เวลาพาลูกออกไปเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นอีกด้วย ภายในงาน มีการแสดงความสามารถบนเวทีของเด็ก การมอบของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล และอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ไอศกรีม แก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และยังได้จัดสรร ขนม ของรางวัล ให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด มุกดาหารประจำปี 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทน นายก อบจ มห ในการมอบผ้าห่มโดยมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารรับมอบที่จวนผู้ว่าฯ มุกดาหาร วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา09.00น.นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 27 ธันวาคม 2558 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการและได้มอบรางวัลให้แก่เยาวชนในงาน to be number one ณ โรบินสัน จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาศรีหว้านใหญ่ที่โรงเรียนหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานกีฬากลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์เกมส์ ณ โัรงเรียนบ้านโคก 1 จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ วัดป่าศิลาวิเทก วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยในวันคล้ายวันก่อตั้งค่ายศรีสกุลวงศ์ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวลา 18.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 0 2 วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อม นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับเสื้อและสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 12314674_215793122086024_613237476586431911_o 12339094_215793288752674_4092856792170859798_o 12308065_215793348752668_5404554266070201117_o เวลา 08.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร 12291699_215792872086049_2714732753484030724_o 12304109_215792878752715_6900607511976544069_o วันที่ 5 ธ.ค. 58 เวลา 07.00 น. นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมการจัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด กองเชียร์แต่ละคณะสีไปตามถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ (ปั้มน้ำมันบางจาก) ก่อนเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคำชะอีวิทยคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ท่านสุพจน์ สุอริยพงษ์. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายจอมศรี ศิริกาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดงมอนวิทยาคม อำเภอเมือง ตำบลดงมอน จังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเอกสิทธ์ ศรีลาศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสรสิธธิ์ ฤทธิ์สรไกร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราขการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ และ เข้าแสดงความยินดีกับนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 คณะนักกีฬาโรงเรียนบ้านป่งขาม ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ไปแข่งขันวิทยุการบินมินิบอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าพบนางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มห เพื่อรับโอวาทในการแข่งขันและนางมลัยรัก ทองผาได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนนักกีฬา เพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้ นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาโสก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโด่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 15 ต.ค.2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพานดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสมเด็จย่า ณ สวนสมเด็จย่า อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2558 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายประพันธ์ คนหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดงานพิธีประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ณ หนองน้ำสาธารณะหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ปี 2558 ณ วัดศรีใครทุ่ง - บ้านท่าไค้ - นาแก ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร