โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ข้าราชการ​ พนักงาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมต่อต้ายและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการป้องกันและไม่ให้เยาวชนได้หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่ยั่วยุในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน พร้อมหาทางออกได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการพัฒนาแกนนำเด็ก เยาวชน เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง กิจกรรมการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญและช่วยกันขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกคนเข้าใจ มีภูมิต้านทานที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไป

Share: