เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมีนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร