วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: