วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ วัดอรุณรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ วัดอรุณรังษี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share: