ได้รับมอบหมายฯ ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ห้องแก้วมุกดาหาร

วันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายฯ ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ห้องแก้วมุกดาหาร

ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่อสัญกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกายชุดสุภาพสีดำหรือสีขาว

Share: