วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา19.30 น. นาย วิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ณ เวทีรำวงย้อนยุค ริมน้ำหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร