วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูง ณ ห้องพลอยบอลรูน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร