วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายรณรงค์ สินทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของ โทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หน้าศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร