วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้โบราณราชประเพณีและพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุไธสวรรย์ปราสาท ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 565 คน โดยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร