เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร