วันที่ 14 มกราคม 2561 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารยังได้ส่งตัวแทนร่วมเดินแบบในครั้งนี้จำนวน 4 ท่านคือ ดร.ปัทมา จันทพันธ์ และนายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตหว้านใหญ่ และนายธรรศ ลียไพบูลย์ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร