ประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ลานกรีฑาสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป