ร่วมพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ งานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดพุทธนคราภิบาล บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเที่ยว อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังมุกดาหาร พร้อมด้วยนางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวังมุกดาหาร และนายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวังมุกดาหาร ร่วมพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ งานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดพุทธนคราภิบาล บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเที่ยว อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Share: