ข้อมูลสถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ


แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการสะดวกของทางราชการ

Download (PDF, Unknown)

แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

Download (PDF, Unknown)

 

 

Share: