การกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

การกำหนดราคากลางบ้านพาลุกา – บ้านขามป้อม

เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3

กำหนดราคากลางสายบ้านด่านยาว – บ้านนาอุดม

กำหนดราคากลางสายบ้านนาหลวง – บ้านโคกป่งเปือย

กำหนดราคากลางสายบ้านสามขา – บ้านนาสองห้อง

กำหนดราคากลางสายบ้านหนองผืด – บ้านชะโนด

กำหนดราคากลางบ้านหนองผืด – บ้านชะโนด

ราคากลางเสาไฟฟ้า

 

 
กำหนดราคากลาง โครงการ จ้างจัดหาพลุดอกไม้ไฟ เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการเฉลิมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ 84 พรรษา มหาราชินี 20 ปี หอแก้วมุกดาหาร

กำหนดราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบเสียงภายในอาคารโรงยิมเนเซียมจงวุฒิเวศย์ และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: