วันที่ 27 กันยายน 2559 ร่วมงานแถลงข่าววันสถาปนา 34 ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมแกรนด์

วันที่ 27 กันยายน 2559 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าววันสถาปนา 34 ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมแกรนด์

Share: