กิจการสภา อบจ.

ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1

Download (PDF, Unknown)


ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2562 วิสมัยที่ 1

Download (PDF, Unknown)


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

Download (PDF, Unknown)


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3

Download (PDF, Unknown)

Share:

Author: admin