สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคา 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2562

สขร.1เดือนตุลาคม2562

สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.1เดือนธันวาคม 2562

สขร.1เดือนมกราคม 2563

สขร1กุมภาพันธ์ 2563

สขร1 มีนาคม 2563

แบบ สขร 1เม.ย 63

สขร.เดือนพ.ค.63

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติตามทแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

Share:

Author: admin