ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ จากผู้พักในโรงแรม ฉบับ 2 พ.ศ. 2563

ประกาศ-อบจ.มห-ให้ใช้ข้อบัญญัติ-อบจ.มห.-ว่าด้
Share: