ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

Share: