นำเครื่องสูบน้ำขนาด10 นิ้ว ออกติดตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง นาข้าวขาดน้ำหล่อเลี้ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ ม.8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จำนวน 300 ไร่ และบ้านเหล่าแขมทอง ม.8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมด 30 ครัวเรือน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ว่ามีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงมอบให้ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม​ ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด10 นิ้ว ออกติดตั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง นาข้าวขาดน้ำหล่อเลี้ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ ม.8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จำนวน 300 ไร่ และบ้านเหล่าแขมทอง ม.8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมด 30 ครัวเรือน

 

Share: