ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือการออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือการออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

Share: