ลงพื้นที่แจกน้ำให้ประชาชนบ้านนาสะโน หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง​ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร​ เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีตามธรรมชาติแห้งขอดทำให้ไม่มีน้ำมาผลิตน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 13 พฤษภาคม 63 เวลา 09.30 น.นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร ลงพื้นที่แจกน้ำให้ประชาชนบ้านนาสะโน หมู่ 3 ตำบลนาสะเม็ง​ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร​
เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีตามธรรมชาติแห้งขอดทำให้ไม่มีน้ำมาผลิตน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด​ 6,000​ ลิตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการแจกจ่ายน้ำและช่วยเหลือประชาขนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่​ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
Share: