เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัย​และสิ่งแวดล้อม สังกัดกองช่าง​ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000​ ลิตร​ จำนวน​ 2​ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการแจกจ่ายน้ำและช่วยเหลือประชาขนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่​ ต.โพนงาม อ.คำชะอี

นายวิริยะ​ ทองผา​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ​ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัย​และสิ่งแวดล้อม สังกัดกองช่าง​ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000​ ลิตร​ จำนวน​ 2​ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการแจกจ่ายน้ำและช่วยเหลือประชาขนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่​ ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีตามธรรมชาติกำลังแห้งขอดทำให้ไม่มีน้ำมาผลิตน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรหลายร้อยหลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาเป็นเวลานับเดือน​ โดยบรรทุกน้ำประปาจาก อบต.โพนงาม ไปปล่อยใส่หอถังประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค​ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ จะให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สัปดาห์ล่ะ​ 2​ วัน​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่
Share: