ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการออกฉีดพ่นน้ำยาเคมี ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ Virus Covid 2019

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการออกฉีดพ่นน้ำยาเคมี ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ Virus Covid 2019 ประจำวันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563 ดังนี้
09.30 – ร้านมุกดาหารซัตเตอร์
09.40 – โรงแรมระเบียงแก้ว
10.10 – โรงแรมเบิร์ดเดย์
10.50 – ตลาด MR มารวย
11.40 – โรงแรมวิลล่าทิวา
13.00 – โรงแรมวิลล่าทิวา(ช่วงที่2)​
14.30 – สถานออกกำลังกายฟิตเนส BLOC OF FIT
15.30 – วัดบ้านคำเม็ก ต.คำอาฮวน
Share: