ร่วมลงมือปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร​ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 มี.ค.63 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ นายวิริยะ​ ทองผา​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมลงมือปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร​ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้แพร่กระจาย
นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการจัดทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทาง วิธีการจัดทำเจลล้างมือให้เกิดความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารให้ลดน้อยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไป
นางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร เล่าถึงขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ว่าต้องใส่เอทิลแอลกอฮอล์95%ลงไปเท่าไหร่ และความเข้มข้นเท่าไหร่ คำนวณเผื่อขั้นตอนที่นำมาปั่นรวมกับสารที่ทำให้เป็นเจล แอลกอฮอล์มีการระเหยแน่นอน รับประกันว่า เอทิลแอลกอฮอล์ที่ทำให้กับทางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปแจกมีคุณภาพแน่นอน ตามมาตรฐานต้อง70% วันนี้ทาง อบจ.มุกดาหาร ได้นำหนังสือจากสรรพสามิต ไปซื้อเอทิลแอลกอฮอล์อีก 500 ลิตร ที่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นตอนการผลิต เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก ใส่ถุงมือ ใส่ที่คลุมผม เพื่อความสะอาดในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ต่อไป​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
Share: