อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการผลิตเจลเพื่อนำเข้าศูนย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการผลิตเจลเพื่อนำเข้าศูนย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 21 มีนาคม 2563​ นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ พร้อมคณะผู้บริหาร และนางสาวศิริพักตร์ ทองขันธ์ เภสัชกรปฎิบัติการ ประจำโรงพยาบาลมุกดาหาร​ ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจำนนวน 6​ ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือให้ความรู้แก่บุคลกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับบุคลากรในองค์กรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้แพร่กระจาย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
Share: