เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

วันที่ 26 ก.พ.63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยมีนายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Share: