“มุกดาหารเกมส์”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 20 แห่ง จำนวนประมาณ 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

Share: