เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

Share: