วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวิ่งกีฬาต้านยาเสพติด ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวิ่งกีฬาต้านยาเสพติด ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

Share: